Hoe kan ik een bijdrage leveren ?

Ten eerste, dank u voor uw interesse.

Als u een instrument bezit en u wilt bijdragen aan de ontwikkeling van een jong talent, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (zie ‘Contacten‘).

Gelieve een korte beschrijving van het instrument op te stellen, met inbegrip van de oorsprong en de staat waarin het zich bevindt.

Uw voorstel zal worden voorgelegd aan de artistieke commissie.

Indien deze laatste van mening is dat het voorgestelde instrument voldoet aan de doelstellingen van het fonds, zal een afspraak worden gemaakt om het tijdelijk toe te vertrouwen aan een door het fonds gekozen vioolbouwer tegen ontvangstbewijs. Hij zal de kwaliteiten en de conditie van het instrument evalueren.

Vervolgens en als de partijen willen doorgaan, zal er een overeenkomst worden voorgesteld aan de lener.

Als u liever een nieuw instrument financiert, is uw bijdrage dubbel. U helpt de carrière van een jong talent en steunt de zo belangrijke ambachtslieden die de luthiers zijn.

Om van een fiscaal voordeel te kunnen genieten, moet het bedrag worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting, die dan eigenaar wordt van het instrument (zie ‘Contacten‘).

Het is mogelijk om eigenaar te blijven van het instrument door het rechtstreeks van de vioolbouwer te kopen.
Een kwaliteitsinstrument kan op de lange termijn een waardevolle investering zijn. Als het wordt uitgeleend onder auspiciën van Strings for Talent, zal de artistieke commissie helpen bij de keuze van het instrument op basis van verschillende criteria: muzikale kwaliteit, prijs-kwaliteitverhouding, geschiktheid om de waarde ervan op lange termijn te behouden of te vergroten.
De directe aankoop bij de vioolbouwer opent niet de mogelijkheid van een belastingaftrek.

De lening aan een jong talent en de opvolging worden verzekerd zoals hierboven beschreven.

Elke donatie van minstens 10.000 EUR bindt de donor persoonlijk aan het instrument. Er zal een bevoorrecht contact met de begunstigde worden voorgesteld.

Ook een groep mensen kan samen een instrument en een specifieke overeenkomst financieren.

Voor de bedrijven zal een ad hoc overeenkomst trachten hun wens om een rendement op de investering te behalen zo goed mogelijk te verzoenen met de doelstellingen van het fonds. De Koning Boudewijnstichting staat tot hun beschikking (zie ‘Contacten‘).

Omwille van de transparantie beheert de Koning Boudewijnstichting de administratieve taken van Strings for Talent, met inbegrip van de telefonische contacten, in ruil voor een jaarlijkse bijdrage van 5% van de ontvangen giften. Dit percentage neemt af als de jaarlijkse donaties meer dan 100.000 EUR bedragen.

Zowel de leden van beide besturen als diegenen die hen steunen zijn vrijwilligers.
Als het succes van Strings for Talent tot een betaalde samenwerking zou leiden, wordt de informatie meteen op deze site gepubliceerd.