Hoe het werkt ?

© Vincent Everarts

Strings for Talent biedt een structuur voor het uitlenen van instrumenten aan talentvolle jonge muzikanten.

Een lening in natura is mogelijk, bijvoorbeeld van instrumenten die in hun etui slapen.
Het fonds structureert de lening: contract tussen de partijen, verzekering, opvolging van de goede uitvoering en respect voor het instrument.
De instrumenten blijven eigendom van de leners.

Andere donoren kunnen ervoor kiezen om de aankoop van een nieuw instrument geheel of gedeeltelijk te financieren.

Het bedrag kan worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting en in aanmerking komen voor een belastingaftrek. In dit geval behoort het instrument toe aan de Stichting.

Derde optie: indien de donor eigenaar wil blijven – een goed instrument kan een langetermijninvestering zijn – kan hij/zij het rechtstreeks bij een vioolbouwer verwerven.

De muziekprofessionals van Strings for Talent kunnen donoren adviseren bij de aanschaf van het instrument en de opvolging van de lening, zoals verder wordt uitgelegd in “Hoe bij te dragen ?”.

Idealiter is de ontvanger niet ouder dan 30 jaar op de dag van de aanvraag. De raad van beheer kan van deze voorwaarde afzien.

Er wordt een langlopende lening (5 tot 15 jaar) afgesloten.

Eenmaal per jaar moeten de begunstigden het instrument aan een specifieke luthier presenteren. Indien deze laatste vaststelt dat het instrument niet naar behoren wordt behandeld kan Strings for Talent de overeenkomst beëindigen overeenkomstig de voorwaarden van het contract.

Elke lening moet echt nuttig zijn. Vervroegde beëindiging is mogelijk als het uitgeleende instrument niet voldoende bespeeld wordt of als de begunstigde het beroep verlaat.

Strings for Talent verzekert de instrumenten.

Twee besturen beheren het fonds:

 • Een artistiek bestuur bestaande uit :
  • een muziekleraar;
  • een instrumentmaker;
  • een vermaard kunstenaar;
  • de vertegenwoordiger van een grote artistieke instelling.
 • Een raad van beheer.

De artistieke raad

 • informeert de raad van beheer;
 • controleert de kwaliteit van de voorgestelde instrumenten (oude of moderne) of stelt voor nieuwe instrumenten een luthier voor;
 • evalueert de aanvragen van toekomstige begunstigden en stelt een keuze voor aan de raad van bestuur;
 • begeleidt de begunstigden.

De raad van beheer:

 • beheert het fonds;
 • onderhoudt de betrekkingen met de begunstigden;
 • selecteert de instrumenten en de begunstigden van de instrumenten op basis van de aanbevelingen van de artistieke raad.