Hoe kan ik een aanvraag indienen ?

Toepassingsvoorwaarden:

  • De instrumenten die op dit moment gekozen zijn : de viool, de altviool en de cello.
  • De aanvrager moet jonger zijn dan 30 jaar op de datum van verzending van de documenten per e-mail.
    Het directiecomité kan echter, indien bepaalde omstandigheden dit rechtvaardigen, van deze eis afzien.
  • Kandidaten moeten een persoonlijke band met België hebben, zoals een residentie of een opleiding in een Belgische muziekinstelling.
  • Kandidaten moeten twee aanbevelingsbrieven van professionals aanbieden.

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan de vragenlijst worden gedownload (zie onderaan dit hoofdstuk).
Eenmaal voltooid (Word-formaat), moet deze per e-mail worden verzonden naar het aangegeven adres met de vereiste bijlagen.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de Koning Boudewijnstichting (zie Contacten).